Lạm phát Nhật Bản vẫn yếu - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, dữ liệu chính thức cho thấy CPI quốc gia của Nhật Bản đã tăng 0,1% trong năm vào tháng 6 (như dự kiến). Tỷ lệ lạm phát lõi được phát hành không thay đổi so với -0,1% so với năm dự kiến. Ngày mai, tháng 7 PMI Jibun Bank sẽ được phát hành.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, USD /JPY được giới hạn bởi một đường xu hướng giảm và đứng dưới mức trung bình động 50 ngày (màu xanh lam). Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng yếu hơn nữa dưới ngưỡng kháng cự ngang ở 108,20 vì mức hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức đáy tháng 6 ở mức 106,00 và mức thứ hai sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang ở mức 104,50 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital