USD / CHF: Thặng dư thương mại Thụy Sĩ kéo dài trong tháng 6 - GCI


GCIPhong trào USDCHF Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, USD giảm 0,67% so với CHF và đóng cửa ở mức 0,9327. Về mặt dữ liệu, thặng dư thương mại Thụy Sĩ đã mở rộng lên 2,8 tỷ CHF trong tháng 6, so với thặng dư 2,7 tỷ CHF trong tháng trước. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tiền đang giao dịch ở mức 0,9319, với giao dịch USD thấp hơn 0,09% so với CHF từ ngày hôm qua. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 0,9293 và việc giảm giá có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 0,9266. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 0,9372 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó đến mức kháng cự tiếp theo là 0,9424. Trong bối cảnh không có các bản phát hành kinh tế vĩ mô ở Thụy Sĩ ngày hôm nay, tâm lý nhà đầu tư sẽ bị chi phối bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu. Cặp tiền tệ đang giao dịch dưới mức trung bình động 20 Hr và 50 Hr.