Chỉ số hàng đầu của Úc gây thất vọng - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, Westpac tháng 6 Chỉ số hàng đầu đã được phát hành ở mức + 0,4% theo tháng, dưới mức 0,5% dự kiến. Dữ liệu chính thức cũng cho thấy doanh số bán lẻ sơ bộ của Úc đã tăng 2,4% trong tháng 6 (so với 16,9% trong tháng 5).

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, AUD /USD được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng nội bộ và bởi đường trung bình động tăng 50 ngày ( màu xanh lam). Do đó, người đọc có thể xem xét tiềm năng để tiến xa hơn trên hỗ trợ theo chiều ngang tại 0,6920. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở ngưỡng kháng cự ngang là 0,7180 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở đầu tháng 12 năm 2018 ở mức 0,7390 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital