Phân tích kỹ thuật - USDJPY thấp hơn trong phạm vi, vẫn thiếu tiềm năng tăng giá - XM


XMUSDJPY được giữ trong phạm vi hẹp 106,69-108,00 nhờ vào tỷ lệ Fibre 50% của mức giảm từ 112,21 đến 101,17, một lần nữa đã cố gắng làm dịu các lực giảm giá vào thứ ba.

Trong khi cặp Hiện đang cố gắng lấy lại một số điểm đã mất, chỉ báo RSI và MACD tiếp tục vẽ ra một bức tranh gây nản lòng trong thời gian ngắn khi trước đây cứ lơ lửng dưới mốc 50 trung tính và sau đó dường như đang có động lượng âm bên dưới đường tín hiệu màu đỏ.

Việc đóng cửa dưới mức Fibre 50% của 106,69 có thể đẩy giá thẳng đến mức hỗ trợ 106,00, trong đó mọi vi phạm sẽ đẩy giá cặp ra khỏi khu vực phạm vi rộng hơn, báo hiệu các chuyển động tiêu cực bổ sung. Trong trường hợp như vậy, mức Fibre 38,2% của 105,40 và mốc 105,00 có thể ngay lập tức được bảo vệ, ngăn chặn sự suy giảm bổ sung đối với vùng giới hạn 104,35.

Ở phía tăng, giá sẽ vi phạm 20- và Đường trung bình di chuyển đơn giản trong 50 ngày (SMAs) để đạt tới mức 61,8% Fibre 108,00 và bề mặt trên của phạm vi. Trong trường hợp điều chỉnh hướng lên dốc cao hơn, cặp đôi có thể bay cao tới 109,52 nếu SMA 200 ngày chứng tỏ dễ xuyên thủng.

Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh lớn hơn, quỹ đạo đi ngang không có khả năng thay đổi trừ khi các cặp tăng điểm trên 112,21 hoặc giảm xuống dưới 101,17.

Tóm lại, rủi ro ngắn hạn đối với USDJPY là tìm kiếm trung lập để giảm giá, mặc dù chỉ có thể phá vỡ dưới 106,69 Vào chơi. Mặt khác, độ nảy trên 108,00 có thể dẫn đến những con bò đực.