Phân tích kỹ thuật - EURGBP đánh dấu vào kênh tăng dần - XM


XMEURGBP đã ở trong một kênh tăng giá nhẹ trong ba tháng qua, hồi phục trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày. Chỉ báo RSI đang hướng lên cao hơn ngưỡng trung tính là 50, trong khi chỉ số MACD đang tăng cường xung lượng của nó gần đường kích hoạt của nó, nhỉnh hơn so với đường zero. Đường trung bình đơn giản 20 và 40 ngày (SMAs) cũng đang tăng nhẹ, cùng với các đường Ichimoku.

Kháng cự ngay lập tức đến từ hàng rào 0,9180, được lấy từ mức cao nhất mới nhất, trước khi bước cao hơn đối với rào cản 0,9390, được xác định vào ngày 23 tháng 3. Trên đó, thị trường có thể đạt mức mười một năm là 0,9500, đứng đầu từ ngày 19 tháng 3.

Trong trường hợp đảo chiều giảm, EURGBP có thể gặp đầu tiên là SMA 20 ngày ở mức 0,9042 và sau đó là SMA 40 ngày ở mức 0,9000, hơi thấp hơn bề mặt trên của đám mây. Bên dưới đó, cặp tiền có thể phá vỡ kênh tăng dần, tán tỉnh với mức hỗ trợ 0,8930, trùng lặp với SMA 200 ngày.

Trong trung hạn, triển vọng tăng vẫn còn nguyên, với giá đứng trên đường trung bình động. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 0,8930, điều này sẽ có nguy cơ chuyển bức tranh trung hạn sang một hình ảnh trung lập hơn.