Niềm tin của người tiêu dùng trên mức mong đợi - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, Niềm tin của người tiêu dùng Đức tháng 8 đã được phát hành vào lúc -0.3, cao hơn mức -4,5 dự kiến. Nó đứng ở mức -9,4 vào tháng Bảy.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, EUR /USD đã xác thực một cờ tăng giá và được hỗ trợ bởi đường trung bình động tăng 50 ngày (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét tiềm năng tăng cao hơn mức hỗ trợ tại 1.1280. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở ngưỡng kháng cự ngang ở mức 1.1680 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở đầu ngày 18 tháng 9 ở mức 1.1800 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital