Bạc: Giao dịch kim loại trắng trên một nền tảng tích cực sáng nay - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc tăng 0,66% so với USD và đóng cửa ở mức 22,99 USD / ounce vào thứ Sáu, theo dõi mức tăng của giá vàng. Trong phiên giao dịch châu Á, vào lúc GMT0300, cặp tỷ giá đang giao dịch ở mức 23,73, với giao dịch bạc cao hơn 3,24% so với USD từ thứ Sáu đóng cửa. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 22,94 và việc giảm có thể đưa nó đến mức hỗ trợ tiếp theo là 22,16. Cặp đôi này dự kiến ​​sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 24,15 và sự gia tăng thông qua có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 24,58. Kim loại trắng đang giao dịch trên mức trung bình động 20 Hr và 50 Hr.