Trước Ifo của Đức - Forexcom


Forexcom


Cuối ngày hôm nay, IFO Chỉ số khí hậu kinh doanh cho tháng 7 của Đức sẽ được dự kiến ​​ở mức 89,3 và Chỉ số kỳ vọng sẽ được chờ đợi ở mức 93,4 dự kiến. Vào thứ Sáu, EUR /USD đã tăng ở mức cuối cùng được thấy vào tháng 9 năm 2018 khi PMI Markit Eurozone Sản xuất (đọc sơ bộ) đã nhảy lên một mở rộng số 51.1 vào tháng 7 (dự kiến ​​50.1) và PMI Dịch vụ bị trả về 55.1 (dự kiến ​​51.0).
Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ 30 phút, EUR /USD vẫn tăng và được hỗ trợ bởi đường trung bình động tăng 50 kỳ (màu xanh lam). Do đó, người đọc có thể xem xét tiềm năng tăng cao hơn mức hỗ trợ tại 1.1655. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức kháng cự ngang là 1.1735 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức 1.1760 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital