SAP xác nhận triển vọng năm 2020 - Xu hướng tăng mạnh nhưng đầy rủi ro - Forexcom


Forexcom


SAP, một công ty phần mềm của Đức, đã báo cáo rằng thu nhập ròng 2Q tăng lên 1,38 tỷ euro từ 1,30 tỷ euro trong giai đoạn trước năm và lợi nhuận hoạt động phi IFRS tăng 7,7% so với năm ngoái lên 1,96 tỷ euro. Tổng doanh thu 2Q tăng 1,2% lên 6,74 tỷ euro bao gồm 2,04 tỷ doanh thu trên nền tảng đám mây, tăng 20,3%. Công ty đã xác nhận lại triển vọng năm 2020 của mình. Ngoài ra, Công ty đã công bố kế hoạch đưa công ty phân tích dữ liệu của mình Qualtrics thông qua IPO. Từ quan điểm kỹ thuật, giá cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất lịch sử đạt được vào tuần trước, trước thứ Sáu mở điều chỉnh sắc nét. Tuy nhiên, giá vẫn được hỗ trợ bởi đường trung bình động 20 và 50 ngày đi lên của họ. Tuy nhiên, do chỉ báo RSI hàng ngày đang đăng một phân kỳ giảm giá, nguy cơ suy thoái là tương đối cao, do đó mức độ vô hiệu chặt chẽ quanh đường trung bình động 20 ngày được đảm bảo. Do đó, các nhà giao dịch có thể xem xét vị trí dài trên 133,00 với mục tiêu ở mức 150: 1.618 Fibonacci của tháng 3 đến tháng 5 tới. Ngoài ra, một đột phá 133 điểm sẽ kích hoạt một sự tăng tốc giảm giá đối với vùng kháng cự cũ tại 127.00 hiện đóng vai trò là một hỗ trợ.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView