AUD vẫn được hỗ trợ bởi một đường xu hướng tăng - Forexcom


Forexcom


Ngày mai, tỷ lệ lạm phát quý 2 của Úc sẽ được dự kiến ​​ở mức -0,4% trong năm, so với + 2,2% trước đó. Nó sẽ được dự kiến ​​ở mức -2,0% trên cơ sở hàng quý, so với + 0,3% trước đó.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, AUD /USD vẫn được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng nội bộ và bởi đường trung bình động tăng 50 ngày (màu xanh lam). Do đó, người đọc có thể xem xét tiềm năng để tiến xa hơn trên hỗ trợ theo chiều ngang tại 0,6920. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở đầu năm 2019 là 0,7300 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức cao nhất vào tháng 12 năm 2018 ở mức 0,7390 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital