GDP của Pháp giảm - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, GDP quý 2 của Pháp đã được phát hành ở mức -13,8%, một mức giảm lịch sử nhưng tốt hơn so với dự kiến ​​-15,2%. Trên cơ sở hàng năm, mức giảm đứng ở mức 19,0%, so với -20,0% dự kiến. Tỷ lệ lạm phát tháng 7 sẽ được công bố sau ngày hôm nay, dự kiến ​​là -0,1% trong tháng.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, EUR /USD vẫn ở mức tăng và được hỗ trợ bởi đường trung bình động tăng 50 kỳ (màu xanh lam). Do đó, người đọc có thể xem xét tiềm năng tăng cao hơn mức hỗ trợ tại 1.1655. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức kháng ngang mạnh ở mức 1.2100 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức 1.2300 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital