Chỉ số A50 của Trung Quốc (Intraday): Được hỗ trợ bởi đường Xu hướng tăng - Forexcom


Forexcom


PMI Sản xuất Caixin Trung Quốc đã tăng lên 52,8 trong tháng 7 (so với dự kiến ​​51,1, 51,2 vào tháng 6). Những phát hiện chính bao gồm: "Sản lượng và đơn đặt hàng mới đều tăng với tốc độ nhanh nhất trong chín năm rưỡi (...) Doanh số xuất khẩu giảm với tốc độ nhẹ hơn (...) Áp lực lạm phát tăng lên." Nguồn: Kinh tế thương mại Trong biểu đồ trên, dữ liệu PMI cho thấy sự cải thiện dần dần và thậm chí phá vỡ mức độ trước khi dịch coronavirus bùng phát. Nó cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã trở lại bình thường. Từ quan điểm kỹ thuật, Chỉ số A50 Trung Quốc được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng trong biểu đồ 1 giờ, cho thấy triển vọng tăng. Hiện tại, giá chỉ số vượt trên cả hai đường trung bình động 20 kỳ và 50 kỳ. các mức kháng cự sẽ nằm ở 15480 (mức phản ứng cao vào ngày 31 tháng 7) và 15815 (mức phản ứng cao của ngày 22 tháng 7). Nguồn: GAIN Capital, TradingView