Ngày ISM ở Hoa Kỳ - Forexcom


Forexcom


Cuối ngày hôm nay tại Hoa Kỳ, tháng 7 Chỉ số sản xuất ISM sẽ được dự kiến ​​ở mức 53,6, đứng ở mức 52,6 vào tháng 6. Chi tiêu xây dựng tháng 6 dự kiến ​​ở mức + 1,0% trong tháng. Ngoài ra, ước tính cuối cùng của PMI Sản xuất Markit tháng 7 sẽ được dự kiến ​​vào 51.3.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số đô la đã xác thực một lá cờ giảm giá và vẫn ở trên nhược điểm, giới hạn bởi mức trung bình động 50 ngày giảm (màu xanh lam). Chỉ số RSI hàng ngày đứng trong khu vực bán hàng của nó. Do đó, người đọc có thể xem xét khả năng yếu hơn nữa, miễn là 96.30 không bị phá vỡ. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang tại 92.30. Cái thứ hai sẽ được đặt ở lần trùng lặp trước tại 91.00. Nguồn: TradingView, GAIN Capital