Mọi ánh mắt vào Thu nhập của Disney - Forexcom


Forexcom


Walt Disney (DIS) dự kiến ​​sẽ báo cáo khoản lỗ quý ba trên mỗi cổ phiếu là $ 0,60 so với mức tăng $ 1,61 một năm trước khi bán appx. $ 12,4B so với $ 20,25B năm ngoái. Biến động sẽ được dự kiến ​​với giá tùy chọn tháng trước với khả năng di chuyển 5% theo một trong hai hướng. Lần cuối cùng Disney báo cáo cổ phiếu đóng cửa tương đối bằng phẳng (-0,2%). Nhìn vào các mức quan trọng trên biểu đồ hàng ngày , Disney vẫn được hỗ trợ bởi xu hướng tăng ngắn hạn hàng. Giá đang cố gắng để phá vỡ trên một hợp nhất ngắn hạn. Miễn là cổ phiếu có thể giữ trên mức thấp nhất trong tháng 6 ở mức 108 đô la, hãy tìm kiếm sự tiếp tục cao hơn trên 122 đô la. Một mức phá vỡ dưới $ 108 sẽ yêu cầu kiểm tra mức hỗ trợ tháng 4 gần $ 99. Nguồn: GAIN Capital, TradingView