Diageo đảo ngược kết quả kém - Forexcom


Forexcom


Diageo, nhà sản xuất bia của Anh, đã báo cáo kết quả cả năm: "Doanh thu thuần báo cáo (11,8 tỷ bảng) đã giảm 8,7% do sụt giảm hữu cơ. Lợi nhuận hoạt động (2,1 tỷ bảng) giảm 47,1%, chủ yếu do các mặt hàng hoạt động đặc biệt và doanh thu thuần hữu cơ. (...) Doanh thu thuần hữu cơ giảm 8.4%, (...) EPS cơ bản 60,1 pence giảm 54,0% (...) cổ tức được đề nghị cuối cùng là 42,47 pence trên mỗi cổ phiếu (...) Điều này mang lại cổ tức cả năm cho tài chính 20 đến 69,88 pence trên mỗi cổ phiếu, tăng 2%. " Từ quan điểm biểu đồ mở cửa ngày hôm nay đang đưa ra tín hiệu giảm giá mạnh khi giá cổ phiếu không thành công xác nhận sự bứt phá của một đường xu hướng giảm chính được áp dụng kể từ đầu tháng Chín. Ngoài ra, giá đã giảm trở lại dưới mức trung bình động 5 ngày và chống lại mức giảm 200 ngày nay đang giới hạn giá. Do đó, các nhà giao dịch có thể xem xét vị trí ngắn dưới mức trung bình động 200 ngày hiện tại là 2890 và nhắm mục tiêu giảm xuống mức thấp trong tháng 4 tại 2420. Ngoài ra, một cú đẩy trên 2890 sẽ mở đường lên đỉnh tháng 2 tại 3180.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView