Meituan Dianping (3690.HK) đã đạt kết quả tốt hơn mong đợi 1Q - Forexcom


Forexcom


Meituan Dianping (3690), một trang web mua nhóm dịch vụ giao hàng thực phẩm và dịch vụ bán lẻ, đã thông báo rằng khoản lỗ ròng 1Q đã tăng lên 1,58 tỷ nhân dân tệ, đánh bại kỳ vọng về khoản lỗ ròng 1,66 tỷ nhân dân tệ, từ 1,43 tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn trước và lỗ hoạt động tăng lên 1,72 tỷ nhân dân tệ từ 1,30 tỷ nhân dân tệ trên doanh thu 16,75 tỷ nhân dân tệ, giảm 12,6% so với năm trước.

Từ quan điểm kỹ thuật, cổ phiếu đạt kỷ lục mới cao trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy một xu hướng tăng mạnh cho giá. Giá đứng trên mức cao trước đó ở mức 116,00 đô la Hồng Kông và cũng được hỗ trợ bởi mức trung bình động tăng 20 ngày. Tuy nhiên, chỉ số RSI đã vượt quá mức mua quá mức của nó ở mức 70. Độc giả Bullish nên chờ đợi hợp nhất trước.

Mức hỗ trợ quan trọng sẽ nằm ở mức 116 đô la Hồng Kông (mức cao của tháng 1 và mức thấp trước đó vào ngày 25 tháng 5), trong khi mức kháng cự sẽ nằm ở mức 144 đô la Hồng Kông (khoảng 161,8% mức thoái lui của lần điều chỉnh trước đó) và 162 đô la Hồng Kông ( khoảng 200% mức thoái lui).


Nguồn: GAIN Capital, TradingView