Deutsche Post tăng sau thu nhập 2Q - xu hướng tăng tiếp tục - Forexcom


Forexcom


Công ty hậu cần đang có được chỗ đứng và đăng các mức cao mới của YTD sau khi báo cáo doanh số quý hai vượt qua ước tính . Deutsche Post cũng xác nhận dự báo tài chính của mình. Fro một quan điểm biểu đồ, cổ phiếu giao dịch vào một kênh tăng giá được vẽ từ giữa tháng ba. Cả MA 20 và 50 ngày đều được định hướng tốt trong khi chỉ số RSI đang duy trì xu hướng tích cực trên 50. Miễn là 33,9E không bị phá vỡ, dự kiến ​​sẽ tăng thêm về mức 39,9E (đóng cửa cao mọi thời đại ) làm mục tiêu đầu tiên và sau đó là 42,5E (phép chiếu Fibonacci trong phần mở rộng).

Nguồn: TradingView, tăng vốn