Cơ sở hạ tầng CK (1038.HK): Chịu áp lực về kết quả suy giảm - Forexcom


Forexcom


CK Infrastructure (1038), một công ty đầu tư tài sản bất động sản toàn cầu, báo cáo rằng thu nhập ròng 6 tháng đầu năm giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,89 tỷ đô la Hồng Kông. Công ty đề xuất duy trì mức cổ tức tạm thời ở mức 68 Hong Kong cent /cổ phiếu. Sau khi công bố kết quả, cổ phiếu đã giảm khoảng 3,6%. Công ty đã liệt kê các yếu tố dẫn đến sự sụt giảm thu nhập ròng: "Các khoản phí trả một lần khi đo lường lại các khoản nợ thuế hoãn lại ở Vương quốc Anh ( ...) Thu nhập từ thoái vốn một lần vào năm 2019 (...) Tác động do gián đoạn COVID-19 (...) Đóng góp thấp hơn từ nguồn nước của Northumbrian sau khi Thiết lập lại quy định. " Từ quan điểm kỹ thuật , cổ phiếu đã giảm giá sau khi chạm vào đường xu hướng giảm và đường trung bình động 50 ngày. Hiện tại, cổ phiếu đã quay trở lại mức dưới đường trung bình động 20 ngày. Chỉ số RSI cũng không thể xuyên thủng mức cao trước đó tại 57, cho thấy động lượng vẫn giảm. Trong trường hợp này, miễn là mức kháng cự 42,5 đô la Hồng Kông (mức cao trước đó 0 không bị vượt qua, cổ phiếu có thể xem xét quay trở lại các mức hỗ trợ ở mức 37,95 đô la Hồng Kông (mức thấp nhất của tháng 7) và 35,40 (mức thấp của tháng 3). Nguồn: GAIN Capital, TradingView