Bạc: Kim loại trắng đảo chiều tăng trong phiên sáng - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc tăng 3,35% so với USD và đóng cửa ở mức 27,11 USD / ounce. Trong phiên giao dịch châu Á, lúc GMT0300, cặp tiền này đang giao dịch ở mức 27,06, với giao dịch bạc giảm 0,18% so với USD so với đóng cửa ngày hôm qua. Cặp tiền này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ tại 26,12 và việc giảm điểm có thể đưa nó lên mức hỗ trợ tiếp theo là 25,17. Cặp tiền này dự kiến ​​sẽ tìm thấy mức kháng cự đầu tiên ở mức 27,64 và sự gia tăng có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 28,22. Kim loại trắng đang thể hiện sự hội tụ với đường trung bình động 20 Hr và giao dịch trên đường trung bình động 50 Hr.