Cán cân thương mại của Đức mạnh hơn dự kiến - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, Cán cân Thương mại của Đức tháng 6 đã được công bố ở mức thặng dư 15,6 tỷ EUR, cao hơn nhiều so với mức thặng dư 1,4 tỷ EUR dự kiến. Ngoài ra, sản xuất công nghiệp tháng 6 đã được công bố ở mức + 8,9%, so với + 8,1% dự kiến.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, EUR /USD vẫn ở mức tăng và được hỗ trợ bởi đường trung bình động tăng 50 kỳ (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét tiềm năng tăng thêm trên mức hỗ trợ 1.1490. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức kháng cự ngang là 1.2000 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức chồng chéo trước đó là 1.2150 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital