Phân tích kỹ thuật - USDJPY không cải thiện được bức tranh tích cực - XM


XMUSDJPY đang kiểm tra đường trung bình động đơn giản 100 kỳ (SMA) trong biểu đồ 4 giờ và ranh giới trên của dải Bollinger, duy trì quanh ngưỡng 106,00. Chỉ báo RSI đang hướng lên một chút trong vùng tích cực, trong khi bộ dao động ngẫu nhiên đang trong quá trình để đăng sự giao nhau trong xu hướng tăng trong các đường% K và% D dưới mức 80.

Một bước nhảy thành công trên 106,07 ngưỡng kháng cự có thể mở đường cho mức thoái lui Fibonacci 50,0% của chân giảm từ 108,15 đến 104,18 tại 106,17. Trên đó, thị trường có thể đạt đến vùng kháng cự 106,48 - 106,63, bao bọc Fibonacci 61,8%. Lãi suất mua tích cực hơn có thể mở ra cánh cửa cho ngưỡng 107,80.

Ngoài ra, mức giảm xuống dưới mức Fibonacci 38,2% là 105,70, mức giữa của dải Bollinger và đường SMA 40 kỳ có thể nằm quanh mức dải Bollinger thấp hơn, trùng với mức hỗ trợ 105,29. Dưới mức đó, mức hỗ trợ 105,12, là mốc Fibonacci 23,6% có thể hoạt động như một mức mạnh so với phe gấu.

Trong khung thời gian ngắn hạn, USDJPY dường như trung lập vì nó không có một xu hướng rõ ràng sau khi phục hồi trên hỗ trợ 104,18.