Bạc: Mức cao nhất trong 7 năm - Forexcom


Forexcom


Hôm thứ Hai, bạc giao ngay tăng 2,9% lên 29,12 USD, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2013, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế vững chắc và sự lạc quan ngày càng tăng về kích thích tài khóa. Trên thực tế, dữ liệu của Bloomberg cho thấy tổng lượng nắm giữ của các ETF bạc đã biết đã tăng hơn 30% trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7, cho thấy nhu cầu của các nhà đầu tư mạnh mẽ.

Vào cuối tháng 7, chúng tôi đã chỉ ra rằng bạc giao ngay đã cho thấy một sự đột phá tăng quan trọng. Từ quan điểm kỹ thuật, nó duy trì một đà tăng mạnh như được thể hiện trên biểu đồ hàng tuần. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự phân kỳ RSI giảm giá, sau khi nó đã phá vỡ trên phạm vi hợp nhất 6 năm. Mức 25,50 đô la có thể được coi là hỗ trợ gần nhất, trong khi mức kháng cự thứ nhất và thứ 2 dự kiến ​​sẽ nằm ở mức 31,00 đô la và 35,30 đô la tương ứng. Ngoài ra, mức phá vỡ dưới 25,50 đô la có thể mở ra đường dẫn đến mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 22,90 đô la.

Nguồn: TradingView, Gain Capital