Các cuộc khảo sát ZEW được mong đợi - Forexcom


Forexcom


Cuối buổi sáng nay, kết quả khảo sát của ZEW vào tháng 8 sẽ được công bố cho Đức với tình hình hiện tại được dự đoán là -69,5 và kỳ vọng dự đoán là 55,6. Tâm lý kinh tế của ZEW đối với châu Âu được kỳ vọng là 62,0.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, EUR /USD vẫn ở mức tăng và được hỗ trợ bởi đường trung bình động 50 kỳ đang tăng (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét tiềm năng tăng thêm trên mức hỗ trợ 1.1490. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức kháng cự ngang là 1.2000 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức chồng chéo trước đó là 1.2150 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital