Bạc: Kim loại trắng tiếp tục giảm trong phiên châu Á - GCI


GCIPhong trào bạc Trong 24 giờ đến 23:00 GMT, Bạc giảm 12,72% so với USD và đóng cửa ở mức 25,49 USD / ounce, theo dõi sự mất mát của giá vàng. Trong phiên Châu Á, lúc GMT0300, cặp tiền này đang giao dịch ở mức 24,03, với giao dịch bạc giảm 5,75% so với USD so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Cặp tiền này dự kiến ​​sẽ tìm thấy hỗ trợ ở mức 22,00 và sự sụt giảm có thể đưa nó lên mức hỗ trợ tiếp theo là 19,97. Cặp tiền này dự kiến ​​sẽ tìm thấy mức kháng cự đầu tiên tại 27,64 và sự gia tăng có thể đưa nó lên mức kháng cự tiếp theo là 31,26. Kim loại trắng đang giao dịch dưới mức trung bình động 20 giờ và 50 giờ.