Phân tích kỹ thuật - EURGBP đi ngang dưới giới hạn 200-MA - XM


XMEURGBP hiện đang cố gắng vượt lên trên đường trung bình động đơn giản 200 kỳ (SMA) nặng nề, điều này đã giữ cho sự suy giảm của cặp tiền này tồn tại. Các đường SMA hiện tại có phần đi ngang, phản ánh quan điểm trung lập của cặp tiền này, nhưng sự giao nhau giảm giá sắp tới của đường SMA 200 giai đoạn trước đường SMA 100 kỳ có thể làm sống lại xu hướng tiêu cực.

Các chỉ báo dao động ngắn hạn cho thấy xung lượng theo hướng tích cực đang mạnh lên. MACD, trong vùng tiêu cực, đã vượt lên trên đường tín hiệu màu đỏ và gần chạm mốc 0, trong khi chỉ báo RSI đang cải thiện đã bị đình trệ trong vùng tăng. Hơn nữa, chỉ báo dao động ngẫu nhiên giữ một xu hướng tích cực với đường% K đã leo lên vùng quá mua.

Nếu người mua cố gắng di chuyển rõ ràng qua đường SMA 200 kỳ được củng cố ở mức 0,9044, trong đó SMA 100 kỳ và dải Bollinger phía trên nằm, vùng kháng cự gần đó có thể hình thành tại ngưỡng 0.9062. Khi đó, việc chạy trên rào cản này có thể phải đối mặt với một phần các mức cao từ 0,9078 đến 0,9086. Mức tăng bền vững trong cặp sau đó có thể bắn cho các chướng ngại vật 0,9118 và 0,9148 trước mức cao nhất trong ba tháng là 0,9175.

Nếu không, nếu SMA 200 kỳ từ chối tăng giá thêm, người bán có thể đưa giá về phía SMA 50 kỳ ở mức 0,9013 và mức hỗ trợ 0,9008 bên dưới. Sự suy yếu hơn nữa trong cặp tiền này có thể thấy vùng hỗ trợ quan trọng 0,8968 đến 0,8976 áp dụng lực hãm đà giảm. Nếu không làm như vậy, giá có thể cố gắng giảm xuống các biên giới 0,8937 và 0,8911 trước khi thử thách vùng đáy từ 0,8882 cho đến 0,8864.

Kết luận, EURGBP trong khung thời gian rất ngắn hạn duy trì một âm trung tính, bị mắc kẹt dưới đường SMA 200 kỳ. Điều đó nói rằng, sự bứt phá trên 0,9062 hoặc dưới 0,8968 có thể cho thấy một hướng rõ ràng bắt đầu mở ra.