Phân tích kỹ thuật - Đầu vàng thấp hơn, chạm mức thấp trong 2 tuần - XM


XMGiá vàng đang giảm trong thời gian rất ngắn, thâm nhập vào đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 kỳ trên biểu đồ 4 giờ và thách thức mức thấp mới trong hai tuần là 1.705. Theo các chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo RSI đang tăng nhẹ lên gần vùng quá bán, trong khi chỉ số MACD đang giảm xuống dưới mức kích hoạt và các đường bằng không.

Trong trường hợp giảm mạnh hơn, giá có thể di chuyển về mức Fibre 50,0% mức thoái lui của sóng tăng từ 1.641 đến 1.765 tại 1.703 trước khi trượt sang hàng rào 1.692. Bên dưới đường này, mức Fibre 61,8% của 1.688 đang được tập trung, biến sự thiên vị thành trung tính trong trung hạn.

Ở phía bên kia, mức tăng trên mức Fibre 38,2% là 1.718 và SMA 100 kỳ có thể nằm gần bề mặt thấp hơn của đám mây Ichimoku hiện ở mức 1.728 và SMA 40 kỳ ở 1.731. Fibo 23,6% của 1.736 là mục tiêu tiếp theo mà các nhà đầu tư cần lưu ý, nằm ở dưới mức kháng cự 1.740.

Tóm tắt, kim loại màu vàng đã đưa ra mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn mười ngày qua, chuyển triển vọng ngắn hạn từ tăng sang giảm. Việc giảm xuống dưới mức 61,8% Fibo của 1.688 có thể là sự khởi đầu của một khu vực hợp nhất trong khung thời gian dài hơn.