Lạm phát của Đức phù hợp với kỳ vọng - Forexcom


Forexcom


Sáng sớm nay, tỷ lệ Lạm phát Đức tháng 7 (ước tính cuối cùng) đã được công bố ở mức -0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nó đã được xuất bản ở mức -0,5% trong tháng. Hôm qua, dữ liệu chính thức cho thấy Giá tiêu dùng cốt lõi của Hoa Kỳ đã tăng 0,6% trong tháng trong tháng 7, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1991.

Từ quan điểm kỹ thuật, EUR /USD trong 30 phút vẫn ở xu hướng tăng và được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng và bởi đường trung bình động 50 kỳ đang tăng của nó (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét tiềm năng tăng thêm trên mức hỗ trợ 1.1775. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức kháng cự ngang ở mức 1,1835 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức chồng chéo trước đó ở mức 1,1850 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital