TUI: chịu áp lực sau lỗ ròng quý 3 - Forexcom


Forexcom


TUI lỗ ròng 1,42 tỷ euro trong quý 3, so với mức lãi 22,8 triệu một năm trước đó. Thu nhập bị ảnh hưởng bởi phí tổn thất do đại dịch coronavirus và chi phí ròng tăng. Từ quan điểm của người tham gia, sự phục hồi gần đây đã dừng lại trên vùng kháng cự 408 và giá đang giảm dưới mức đó. Đường MA 50 ngày duy trì áp lực giảm trong khi chỉ báo RSI phá vỡ dưới mức trung lập 50 của nó. Dưới mức 408, một chân giảm mới sẽ hướng tới các hỗ trợ ngang tại 278 và 242 khi mở rộng.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital