Phân tích kỹ thuật - USDCHF đứng trong tam giác giảm dần gần 0,9100 - XM


XMUSDCHF đã có xu hướng giảm nhẹ kể từ ngày 3 tháng 8 với mức hỗ trợ mạnh tại mức cản 0,9050. Hiện tại, giá đang giữ bên dưới các đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 và 40 kỳ và đám mây Ichimoku, tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy sự phục hồi. Chỉ số RSI đang hướng lên một chút trong vùng tiêu cực, trong khi stochastic đang tạo ra sự giao nhau trong xu hướng tăng trong vùng quá bán.

Mức tăng trên mức thoái lui Fibonacci 23,6% của chân giảm từ 0,9467 đến 0,9050 tại 0,9147 có thể mở ra cánh cửa cho đường xu hướng giảm ở mức 0,9180. Sự thâm nhập thành công của đường này có thể thêm một số quan tâm mua, chạm mức kháng cự 0,9197 và Fibonacci 38,2% là 0,9207. Trên mức đó, thị trường có thể thử thách ngưỡng cản 0,9240.

Mặt khác, sự tiếp tục của xu hướng giảm dần có thể chạm ngưỡng hỗ trợ 0,9050 - 0,9060, được đăng ký lần lượt vào ngày 5 tháng 8 và ngày 31 tháng 7. Dưới mức đó, cặp tiền này có thể đáp ứng con số tâm lý 0,9000.

Nhìn chung, USDCHF đang thiếu định hướng rõ ràng trong ngắn hạn mặc dù giá hôm nay có xu hướng tăng nhẹ.