Bạc trong ngày: Áp lực giảm vẫn còn - Forexcom


Forexcom


Bạc giao ngay đã kết thúc giảm 6,6% vào tuần trước, ghi nhận mức giảm hàng tuần đầu tiên kể từ tháng 6. Có nhiều dấu hiệu cho thấy hành động chốt lời hơn, vì Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã báo cáo rằng vị thế mua ròng của các nhà quản lý tiền tệ của bạc đã giảm 27,2% trong tuần kể từ ngày 11 tháng 8, đánh dấu một tuần giảm thứ ba liên tiếp .

Từ quan điểm kỹ thuật, bạc giao ngay vẫn giảm giá mặc dù có sự phục hồi khiêm tốn. Nó đã rút lui sau khi đạt đến mức kháng cự thoái lui Fibonacci 61,8%. Mức 27,85 đô la có thể được coi là mức kháng cự trong ngày gần nhất, với giá có khả năng kiểm tra mức hỗ trợ thứ nhất và thứ 2 lần lượt là 25,10 đô la và 23,40 đô la. Trong một kịch bản thay thế, mức phá vỡ trên $ 27,85 sẽ kích hoạt mức phục hồi thêm lên $ 28,55.

Nguồn: TradingView, Gain Capital