CAD vẫn mạnh - Forexcom


Forexcom


Đồng đô la Canada vẫn mạnh do dữ liệu của Chính phủ cho thấy doanh số sản xuất của Canada đã tăng 20,7% trong tháng trong tháng 6, hơn + 16,4% dự kiến. Cuối ngày hôm nay, doanh số bán xe cơ giới mới trong tháng 6 dự kiến ​​là 116.000.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, USD /CAD vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm tại chỗ kể từ tháng 3 và sau 50 ngày giảm của nó đường trung bình (màu xanh lam). Chỉ báo RSI hàng ngày đứng dưới vùng trung lập của nó. Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng tiếp tục suy yếu bên dưới ngưỡng kháng cự ngang 1.3500. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang là 1.3100 và hỗ trợ thứ hai sẽ được đặt ở mức đáy hàng năm là 1.2950 trong thời gian mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital