Marks & Spencer: cắt giảm việc làm; đóng cửa từ một kháng cự kỹ thuật quan trọng - Forexcom


Forexcom


Marks & Spencer thông báo 7.000 việc làm bị cắt giảm trên toàn thế giới trong ba tháng tới do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong 13 tuần qua, công ty đã báo cáo doanh số bán thực phẩm tăng 2,5%, hoặc 11% trên cơ sở hữu cơ, đánh bại dự báo của chính họ . Từ quan điểm kỹ thuật, sự phục hồi hiện tại có thể sẽ bị hạn chế bởi ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng tại 123 , được vẽ từ giữa tháng Ba. Dưới mức đó, một mức giảm mới sẽ được dự đoán là 103,7 và sau đó là 92,5.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital