XM quyên góp cho Liên đoàn Người Điếc Malaysia - XM


XM


Đại dịch Coronavirus đang gây ra thiệt hại nặng nề cho sức khỏe cộng đồng và đang ảnh hưởng tiêu cực đến cả nền kinh tế cá nhân và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Do đó, thường thiếu khả năng tiếp cận các tài nguyên và thông tin có thể giúp họ bảo vệ khỏi COVID-19, những người kém may mắn là những người dễ bị tổn thương nhất.

Vào ngày 5 tháng 8, là một trong những sáng kiến ​​về trách nhiệm xã hội của chúng tôi, nhóm của chúng tôi tại Malaysia đã quyên góp các nguồn lực y tế và giáo dục cho Liên đoàn Người Điếc Malaysia. Khoản quyên góp vật tư y tế của chúng tôi bao gồm nhiều hộp khẩu trang, chất khử trùng, chất khử trùng và nhiệt kế để giúp các nỗ lực bảo vệ, trong khi vật dụng giáo dục của chúng tôi bao gồm hộp giấy A4, máy cán màng, máy quét và dụng cụ cắt giấy để hỗ trợ tạo tài liệu thông tin .

Chúng tôi vẫn cam kết giúp đỡ các cộng đồng kém may mắn trên khắp thế giới đối phó với đại dịch và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều tổ chức từ thiện và sáng kiến ​​hơn nữa trong tương lai sắp tới.