Lạm phát ở Anh đang gia tăng - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, lạm phát tháng 7 của Vương quốc Anh được công bố ở mức + 0,4% so với tháng, cao hơn nhiều -0,1% dự kiến. Trên cơ sở hàng năm, lạm phát được công bố ở mức + 1,0%, so với dự kiến ​​+ 0,6%. Lạm phát cơ bản cũng đang tăng ở mức + 1,8%, cao hơn mức + 1,3% dự kiến.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ 30 phút, GBP /USD vẫn ở mức tăng, được hỗ trợ bởi đường trung bình động 50 ngày đang tăng (màu xanh lam) và đang thử thách trong ngày của nó đứng đầu ở mức 1,3265. RSI hàng ngày được định hướng tốt và không bị mua quá mức. Do đó, độc giả có thể xem xét tiềm năng tăng thêm trên mức hỗ trợ ngang tại 1.3225. Trong trường hợp phá vỡ trên 1.3265, mức kháng cự gần nhất sẽ được đặt ở mức 1,3290 và mức kháng cự thứ hai sẽ được đặt ở mức kháng cự ngang ở mức 1,3320 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital