Rio Tinto: giảm hướng dẫn bằng đồng tinh chế của nó - Forexcom


Forexcom


Mỏ Kennecott của Rio Tinto ở Utah đã bị trì hoãn để khởi động lại nhà máy luyện. Do đó, hướng dẫn sản xuất đồng tinh luyện của nhóm Rio Tinto vào năm 2020 hiện là 135 đến 175 kt (trước đây là 165 đến 205 kt). Từ quan điểm kỹ thuật, cổ phiếu vẫn được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng được vẽ từ giữa tháng 3 và giao dịch trên vùng kháng cự cũ tại 4490. Abobe 4400, a chân mới tăng sẽ được dự đoán hướng tới mức kháng cự ngang tại 4970 và sau đó là 5460 (Fibonacci tartget) tại 5460.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital