PPI tháng 7 của Đức cao hơn mong đợi - Forexcom


Forexcom


Sáng sớm nay, PPI tháng 7 của Đức đã được phát hành ở mức + 0,2%, cao hơn mức dự kiến ​​là + 0,1%. Trên cơ sở hàng năm, PPI được công bố ở mức -1,7%, so với -1,8% dự kiến. Ngày mai, PMI tháng 8 sẽ được công bố.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ 30 phút , EUR /USD đang chịu áp lực và bị giới hạn bởi đường trung bình động 50 kỳ giảm (trong màu xanh da trời). Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng tiếp tục suy yếu bên dưới ngưỡng kháng cự ngang tại 1.1865. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang ở mức 1.1810 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức đáy ngày 14 tháng 8 ở mức 1.1780 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital