CRH: vượt qua ước tính nhưng gần với mức kháng cự quan trọng - Forexcom


Forexcom


Nhà cung cấp vật liệu xây dựng công bố lợi nhuận kinh doanh 6 tháng đầu năm giảm 4% xuống còn 764 triệu đô la với doanh thu giảm 3% trên cơ sở tương tự. Những con số đó đánh bại ước tính. CRH kỳ vọng 3Q Ebitda sẽ phù hợp với năm trước, nhưng hiện không thể đưa ra hướng dẫn cho năm tài chính.

Từ quan điểm biểu đồ, cổ phiếu đã kiểm tra mức kháng cự quan trọng tại 3120 khi mở cửa nhưng không vượt qua được. Miễn là mức này không bị vượt qua, thì ban đầu, một động thái hợp nhất sẽ hướng tới mức 2880.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital