AstraZeneca: phê duyệt thuốc ở Nhật Bản - Forexcom


Forexcom


Imfinzi của AstraZeneca đã được phê duyệt ở Nhật Bản để điều trị bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn rộng , kết hợp với etoposide cùng với một lựa chọn hóa trị liệu bạch kim. Theo quan điểm biểu đồ, cổ phiếu củng cố trên hỗ trợ quan trọng ở mức 8310. Miễn là mức này không bị phá vỡ, ban đầu sẽ có một đợt tăng lên hướng tới 9113.

Nguồn: TradingVIEW, Gain Capital