Phân tích kỹ thuật - Chỉ số US 500 tăng mạnh; nhìn quá mua - XM


XMChỉ số US 500 đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3.397,36 vào đầu ngày hôm nay khi chỉ số này mở rộng một trong những đợt tăng giá nhanh nhất trong lịch sử của nó. Các chỉ số xung lượng đang có vẻ quá mua khi RSI đang đi ngang gần mức 70, trong khi MACD đang đi ngang trong vùng tích cực.

Nếu giá đảo chiều thấp hơn, hỗ trợ ngay lập tức có thể đến tại đường Tenkan-sen màu đỏ và đường Kijun-sen màu xanh lam ở mức 3.360 và 3.290 tương ứng trước ngưỡng hỗ trợ 3.200, trùng với đường trung bình động đơn giản trong 50 ngày (SMA). Dưới mức đó, mức thoái lui Fibonacci 23,6% của sóng đi lên từ 2.183,95 đến 3.397,36 tại 3.110 là một hỗ trợ chính khác cần theo dõi, vẫn nằm trong đám mây Ichimoku.

Về phía tăng, nếu phe bò phá vỡ đỉnh kỷ lục, mức kháng cự có thể đến từ 3,722, đó là mức mở rộng Fibonacci 261,8% của chân giảm từ 3,233 đến 2,931. Các mức tăng thêm sau đó có thể chạm ngưỡng 4.000.

Nhìn chung, chỉ số US 500 đang tăng giá mạnh miễn là nó giữ trên đường SMA, tuy nhiên, các chỉ số động lượng đang có vẻ quá mua.