Phân tích kỹ thuật - USDJPY tán tỉnh với 23,6% Fibre; thiếu phương hướng trong thời gian gần - XM


XMUSDJPY đã vượt qua thành công các đường trung bình đơn giản ngắn hạn (SMAs) trong biểu đồ 4 giờ nhưng triển vọng vẫn trung lập khi không vượt qua mức thoái lui Fib lui 23,6% của chân xuống từ 111,70 đến 105,95 tại 107,33. Các chỉ báo động lượng cũng đang di chuyển với động lượng yếu, với chỉ số MACD lơ lửng phía trên đường zero và chỉ báo RSI nhô lên một chút.

Nếu có một sự di chuyển ngược lên trên mức 23,6% Fibo của 107,33, mức kháng cự ngay lập tức có thể đến từ hàng rào 107,75, được lấy từ mức cao gần đây vào ngày 11 tháng 5. Xóa chướng ngại vật này, rào cản 108,16, là Fibo 38,2%, nằm gần mức cao từ ngày 16 tháng 4 và Fibo 50,0% có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Trong kịch bản tiêu cực, có thể phải đối mặt với hỗ trợ ngay lập tức từ SMA 20 và 40 kỳ tại 107,07 trước SMA 100 kỳ ở 106,90. Nhiều sự sụt giảm hơn có thể thấy mức hỗ trợ 106,70 trước khi thách thức mức thấp trong tám tuần là 105,95.

Nhìn chung, USDJPY đã trung lập trong tuần qua, vì nó đã lơ lửng trong khu vực 106,70 - 107,33.