Dữ liệu tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ - Forexcom


Forexcom


Chỉ số Nhà quản lý thu mua sản xuất của Markit Hoa Kỳ (đọc sơ bộ) tăng đột biến lên 53,6 trong tháng 8 ( tốt hơn so với dự kiến ​​là 52,0) và PMI dịch vụ tăng lên 54,8 (so với 51.0 dự kiến). Ngoài ra, Doanh số bán nhà Hiện tại đã tăng lên mức hàng năm là 5,86 triệu căn vào tháng Bảy (so với 5,41 triệu dự kiến). Cuối ngày hôm nay, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago sẽ công bố Chỉ số Hoạt động Quốc gia tháng Bảy (dự kiến ​​là 3,7).

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số đô la đang giao dịch trong kênh giảm giá , bị giới hạn bởi mức trung bình động 50 ngày đang giảm (màu xanh lam ). RSI hàng ngày nằm trong vùng bán của nó. Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng tiếp tục suy yếu miễn là 94,80 không bị phá vỡ theo hướng tăng. Hỗ trợ gần nhất sẽ được đặt ở mức chồng chéo trước đó là 91,00. Giá trị thứ hai sẽ được đặt ở mức hỗ trợ ngang là 89,20. Nguồn: TradingView, GAIN Capital