BT Group trong một kênh giảm giá - Forexcom


Forexcom


Hội đồng quản trị của BT Group đã tham khảo ý kiến ​​của Goldman Sachs về chiến lược phòng thủ khi tiếp quản, sau khi giá cổ phiếu của công ty này đã giảm hơn 35% trong sáu tháng qua, Sky News trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Từ quan điểm của người chuyên về cổ phiếu, giá cổ phiếu vẫn nằm trong kênh giảm giá kể từ tháng 3 năm 2020. Các 20 /50DMA đang hướng xuống. Các dải Bollinger đang thu hẹp cho thấy sự thiếu động lực. Miễn là 119p là kháng cự, nhược điểm sẽ chiếm ưu thế. Sự phá vỡ dưới 100,9p sẽ mở ra một đường dẫn để xem 87p (ranh giới kênh dưới). Ngoài ra, mức đẩy lên trên 119p sẽ tạo ra xu hướng đảo chiều tăng với mục tiêu là 138p.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView