Phân tích kỹ thuật - giới hạn phạm vi USDJPY; động lượng giảm dần - XM


XMUSDJPY mở rộng biên độ ngang của nó giữa các giới hạn 105,09 và 107,00. Sự chạy ngoằn ngoèo của các đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 và 100 kỳ đang hỗ trợ hành động đi ngang của giá , trong khi các đường Ichimoku và đám mây phản ánh tình trạng xung lượng bị bốc hơi.

Các bộ dao động ngắn hạn cho rằng xung lượng định hướng là yếu, nhưng bức tranh đang nghiêng một chút tiêu cực. Điều này được hỗ trợ bởi sự trượt của SMA 200 chu kỳ và điện tích âm của bộ dao động ngẫu nhiên. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đang chạm ngưỡng trung lập của nó, trong khi MACD, trên đường kích hoạt màu đỏ, đã tăng về mức 0.

Nếu người mua cố gắng đẩy qua các SMA 50 và 100 kỳ tại 105,89, các hạn chế đối với việc leo lên có thể phát sinh từ đám mây và đường SMA 200 kỳ ở trên, ở mức 106,23. Một bước cao hơn có thể gặp mức 106,44, là mức thoái lui Fibonacci 50,0% của chân tăng từ 101,17 đến 111,71. Các bước tiến bổ sung tiếp theo có thể thách thức phần kháng cự quan trọng 107,00 đến 107,22. Chiến thắng điều này, Fibo 38,2% là 107,69 có thể ngăn giá kéo dài lên mức cao 108,24.

Nếu không, chìm xuống dưới các đường Ichimoku, giá có thể dừng lại ở mức thấp 105,43 trước khi kiểm tra mức Fibo 61,8% của 105,20 và tầng 105,09 ngay bên dưới. Nếu điểm yếu chiếm ưu thế, giá có thể lặn xuống đáy 104,18. Việc mất thêm đất có thể nhắm đến mức fibo 76,4% là 103,66 và mức cản thấp hơn 103,09.

Tóm lại, cấu trúc trung lập dường như đang kiểm soát bức tranh ngắn hạn. Mức phá vỡ trên 107,22 hoặc dưới 105,09 có thể tiết lộ hướng tiếp theo.