GDP Đức giảm một con số - Forexcom


Forexcom


Sáng sớm nay, Văn phòng Thống kê Liên bang Đức đã báo cáo kết quả cuối cùng về GDP quý 2 ở mức -9,7% theo quý, cao hơn -10,1% dự kiến. Trên cơ sở hàng năm, tăng trưởng GDP được công bố ở mức -11,3%, so với -11,7% dự kiến. Chỉ số khí hậu kinh doanh IFO của Đức (dự kiến ​​92,2) và Chỉ số kỳ vọng (dự kiến ​​98,0) cho tháng 8 sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, EUR /USD vẫn ở mức tăng và được hỗ trợ bởi đường trung bình động 50 kỳ đang tăng (màu xanh lam). Do đó, độc giả có thể xem xét tiềm năng tăng thêm trên mức hỗ trợ ngang tại 1.1640. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức cao nhất của tháng 8 là 1,1965 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức kháng cự ngang mạnh ở mức 1,2150 trong phần mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital