Aveva Group mua OSIsoft của Nhà sản xuất phần mềm Hoa Kỳ - Forexcom


Forexcom


AVEVA Group, công ty phần mềm, thông báo rằng họ đã đồng ý mua lại nhà phát triển phần mềm dữ liệu công nghiệp theo thời gian thực OSIsoft với giá trị doanh nghiệp là 5 tỷ đô la. Schneider Electric, công ty sở hữu 60,2% vốn Aveva, cho biết họ "hoàn toàn" chấp thuận giao dịch này. Giao dịch sẽ được tài trợ với 600 triệu đô la cổ phiếu và 4,4 tỷ đô la tiền mặt, trong đó 3,5 tỷ đô la sẽ đến từ việc tăng vốn. Schneider đã cam kết đăng ký trên cơ sở tỷ lệ cổ phần khoảng 2,1 tỷ đô la của mình. Việc mua lại dự kiến ​​sẽ mang lại lợi nhuận tích lũy cho năm tài chính của Aveva kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. Giao dịch này là một phần của việc hợp nhất lĩnh vực công nghệ và chất bán dẫn. Vào tháng 7, American Analog Devices đã mua lại công ty đồng hương Maxim Integrated của mình với giá 20,9 tỷ đô la. Từ quan điểm của nhà kinh doanh, giá cổ phiếu vẫn trong xu hướng tăng giá ngắn hạn, trong một kênh hướng lên, và được hỗ trợ bởi 50DMA đang tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI, 14) đang giữ trên mức hỗ trợ quan trọng nằm ngang. Miễn là 4077p là hỗ trợ, xu hướng vẫn tăng với 4631p và 4920p là mục tiêu tăng giá tiếp theo. Ngoài ra, việc phá vỡ dưới 4077p sẽ tạo ra một xu hướng giảm đảo chiều với 3750p là mục tiêu giảm giá đầu tiên.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView