Momo (MOMO): Phục hồi kỹ thuật hơn nữa - Forexcom


Forexcom


Nhà điều hành nền tảng mạng xã hội Momo (MOMO) sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý II vào ngày 3 tháng 9 . Theo Bloomberg, EPS điều chỉnh dự kiến ​​sẽ giảm 46,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 2,98 USD và doanh thu ước tính giảm 7,6% xuống 3,84 tỷ USD. Các nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào những người dùng hoạt động hàng tháng của họ, vốn đã giảm 5,6% xuống 108 triệu trong quý đầu tiên.

Từ quan điểm kỹ thuật, vào giữa tháng 7 , chúng tôi đã phát hiện thấy sự phân kỳ RSI tăng trên biểu đồ hàng ngày của Momo (MOMO), nhưng vẫn chưa đủ để kết luận một xu hướng tăng.

Sau khi giá thay đổi, Momo (MOMO) hiện đã vượt lên trên một kênh giảm giá, có khả năng gợi ý sự phục hồi kỹ thuật mạnh mẽ hơn . Mức 18,60 đô la có thể được coi là hỗ trợ gần nhất, trong khi mức kháng cự thứ nhất và thứ 2 dự kiến ​​sẽ nằm ở mức 23,45 đô la và 25,30 đô la. Ngoài ra, việc phá vỡ dưới 18,60 đô la có thể cho thấy sự phục hồi đã thất bại và hỗ trợ tiếp theo ở mức 16,60 đô la sẽ lại bị thử thách.

Nguồn: TradingView, Gain Capital