Cán cân thương mại kiwi dưới mức kỳ vọng - Forexcom


Forexcom


Sáng nay, New Zealand ghi nhận thặng dư thương mại là 282 triệu đô la New Zealand (so với mức thặng dư dự kiến ​​là 293 triệu đô la New Zealand), trong đó xuất khẩu đạt 4,91 tỷ đô la New Zealand đô la (dự kiến) và nhập khẩu tổng cộng 4,63 tỷ đô la New Zealand (so với 4,8 tỷ dự kiến).

Từ quan điểm kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, NZD /USD đã phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng nội bộ và dưới mức trung bình động 50 ngày của nó (trong màu xanh da trời). Do đó, độc giả có thể xem xét khả năng tiếp tục giảm xuống dưới mức cao nhất tháng 7 ở mức 0,6715. Ngưỡng gần nhất sẽ được đặt ở mức đáy tháng 6 là 0,6370 và ngưỡng thứ hai sẽ được đặt ở mức trùng lặp trước đó là 0,6180 khi mở rộng. Nguồn: TradingView, GAIN Capital