Phân tích kỹ thuật - EURGBP giảm xuống dưới SMA; các chỉ số là tiêu cực - XM


XM<…EURGBP đã có xu hướng giảm dần trong các phiên qua, vẫn nằm dưới đám mây Ichimoku và các đường trung bình động đơn giản ngắn hạn (SMA). Hơn nữa, chỉ báo RSI đang đi về phía nam trong vùng giảm giá, trong khi stochastic đang di chuyển thấp hơn trong vùng quá bán.

Nếu giá tiếp tục đi xuống thấp hơn, hỗ trợ sẽ đến từ mức hỗ trợ 0,8943, được thực hiện từ mức thấp gần đây nhất, trước khi chạm ngưỡng 0,8865, được đăng ký vào ngày 5 tháng 6.

Tuy nhiên, nếu sự đảo ngược hình thành, mức kháng cự ngay lập tức có thể đến từ mức 0,8982. Sự bứt phá trên mức này có thể chuyển sự chú ý sang bề mặt dưới của đám mây Ichimoku ở mức 0,8992, với mức kháng cự tiếp theo đến từ đường SMA 20 kỳ ở mức 0,9000. Mức tăng nhiều hơn có thể dẫn dắt thị trường cho đến khi SMA 40 kỳ ở mức 0,9010 trước khi chạm ngưỡng kháng cự 0,9043.

Kết luận, EURGBP đang thiếu định hướng trong khung thời gian dài hơn, nhưng trong ngắn hạn, cặp tiền này vẫn giữ chế độ giảm giá.