Rolls-Royce chịu áp lực - Forexcom


Forexcom


Rolls-Royce, tập đoàn kỹ thuật, thông báo rằng lỗ ròng cơ bản trong 6 tháng đầu năm tăng lên 3,33 tỷ bảng từ 28 triệu bảng trong giai đoạn năm trước và lỗ hoạt động cơ bản lên tới 1,67 tỷ bảng, trích dẫn 1,2 tỷ bảng phí một lần trong Civil Aerospace liên quan đến COVID-19 và so sánh với lợi nhuận hoạt động cơ bản là 203 triệu bảng một năm trước. Ngoài ra, doanh thu giảm 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 5,56 tỷ bảng Anh. Công ty cho biết thêm: "Mặc dù các hành động của chúng tôi đã giúp đảm bảo tương lai trước mắt của Tập đoàn, nhưng chúng tôi nhận ra những bất ổn trọng yếu do COVID-19 và sự cần thiết phải xây dựng lại bảng cân đối kế toán trong dài hạn. Chúng tôi đã xác định một số khoản thanh lý tiềm năng dự kiến ​​sẽ tạo ra số tiền thu được hơn 2 tỷ bảng Anh, bao gồm ITP Aero và một số tài sản khác. "

Từ quan điểm kỹ thuật, giá cổ phiếu vẫn trong xu hướng giảm, được giới hạn bởi 20WMA giảm kể từ tháng 5 năm 2019. Chỉ số Sức mạnh Tương đối hàng tuần (RSI, 14) vẫn nằm dưới đường xu hướng tăng trước đây và dưới 50%. Miễn là 306p là kháng cự, rủi ro phá vỡ dưới mức thấp nhất ngày 3 tháng 8 ở mức 212.1p sẽ vẫn cao. Điều này sẽ mở ra một đường dẫn để xem 130p. Ngoài ra, việc đẩy lên trên 306p (xác nhận đột phá của 20WMA) sẽ yêu cầu sự phục hồi theo hướng 354p và 427p.

Nguồn: GAIN Capital, TradingView