Thu nhập Play: VMware - Forexcom


Forexcom


Hôm nay, sau thị trường, VMware (VMW) được dự đoán sẽ báo cáo EPS quý hai là 1,45 đô la so với 1,60 đô la năm ngoái với doanh thu khoảng 2,8 tỷ đô la so với 2,4 tỷ đô la một năm trước đó. Công ty là công ty dẫn đầu ngành về máy ảo cho máy chủ trung tâm dữ liệu và máy tính để bàn, và xếp hạng đồng thuận của các nhà phân tích hiện tại là 20 mua, 6 giữ và 1 bán, theo Bloomberg. Về mặt kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, giá cổ phiếu của VMware đang củng cố theo xu hướng đi ngang từ giữa đến cuối tháng Bảy. Chỉ báo RSI hiện đang ở mức 55. Giá rất có thể sẽ bứt phá trên mức kháng cự 147,00 do lĩnh vực công nghệ là nhóm hoạt động tốt nhất và chúng ta đang trong chu kỳ tăng giá tạo mức cao mới. Giá có thể sẽ tiếp tục tiến tới mức kháng cự tiếp theo là 156,00 và đạt mức cao nhất năm 2020 là 163,00. Nếu giá bị từ chối ở mức 147,00, các nhà giao dịch nên tìm kiếm mức thoát khỏi mức hỗ trợ 135,00. Nếu giá phá vỡ dưới 135,00, nó có thể đưa giá trở lại 128,00, một tín hiệu giảm giá. Nguồn: GAIN Capital, TradingView